In beroep bij de Raad van State

Op 22 november 2018 heeft de Vereniging beroep aangetekend bij de Raad van State tegen het besluit van Provinciale Staten van 28 september.

Lees hier het beroepschrift van de vereniging.

De Statenvergadering van 28 september

Op vrijdag 28 september stemden Provinciale Staten in met de plannen voor de nieuwe N629. Voorafgaand aan de vergadering riepen imker Bert Brakkee van St. Ambrosius, Ranko Hamelinck van de Heemkundekring Heerlijckheit Dongen en René Roovers namens onze Vereniging de statenleden op niet in te stemmen met het voorstel van gedeputeerde Staten. Dat heeft niet geholpen. Alleen de fracties van Groen-Links en de Partij voor de Dieren stemden tegen, de overige fracties (VVD, CDA, PVV, SP, D66) voor de plannen.

Lees hier de oproep van onze voorzitter aan de Statenleden.

Bij deze een oproep aan geïnteresseerde leden om bij tijd en gelegenheid hierbij aanwezig te zijn!

Naar Den Bosch!


Op vrijdag 14 september hielden Provinciale Staten een themabijeenkomst over de N629. Statenleden wilden zich op die bijeenkomst laten informeren over de plannen. Spaar de Duiventoren en het Blik was één van de uitgenodigde organisaties.  Om kwart over negen vertrok een bus met Dongenaren naar Den Bosch om de Statenleden duidelijk te maken dat  de Duiventoren en het Blik ons aan het hart gaan.  Hierbij een klein foto verslag van het bezoek aan het Provinciehuis.

 

Bert Brakkee van de bijenvereniging Ambrosius overhandigt een waskaars aan voorzitter Suzanne Otters-Bruinen (VVD)


Bij het provinciehuis werden de spandoeken uitgerold en de bijenkasten van Ambrosius opgesteld. Het maakt duidelijk dat de Vereniging brede steun heeft van de Dongense bevolking.


De problemen op de bestaande Heistraat, Westerlaan en Steenstraat mogen de gemeentes oplossen. Wethouders Vullings van Dongen en Witte van Oosterhout zeggen dat ze daarvoor geld van de provincie krijgen.

 In zijn presentatie maakte René Roovers duidelijk wat er mis is met de plannen. Naar zijn mening is de noodzaak van de nieuwe weg niet aangetoond  zoals ook de studie van de studenten van de TU Delft laat zien. Bovendien verwijt hij de Provincie dat zij de plannen vanaf het begin in 2016 als definitief heeft voorgesteld. De vereniging hoopt dat ze hiermee de Statenleden aan het denken heeft gezet. Zij dienen een eigen afweging te maken en niet blindelings het advies van de gemeenteraden te volgen.

Bekijk hier het interview van René Roovers en Bert Brakkee met Omroep Brabant, en hier de presentatie van de Vereniging in het provinciehuis.

 

Open Dag Duiventoren en het Blik

Op zaterdag 8 april 2017 hielden natuurorganisaties uit de Duiventoren en het Blik een open dag waarin zij zichzelf en de natuur in de Duiventoren en het Blik presenteerden aan het Dongense publiek. De eerste 350 bezoekers kregen een speciaal voor de dag gemaakt natuurboekje met mooie foto’s van het landschap, vogels en flora. Er werd een vrije route uitgezet die bezoekers naar believen konden begaan. Iedere organisatie had op zijn eigen locatie een leuke activiteit georganiseerd en voor de jeugd werd een puzzeltocht uitgezet. Naast de vrije route waren er twee verschillende begeleide excursies: één naar de Woeste Zee onder leiding van IVN-gids Toon Thielen en een excursie door het Blik onder leiding van Ranko Hamelinck die uitleg gaf over de cultuurhistorische waarde van het Blik.  

De open dag is een initiatief dat voortvloeit uit de petitie ‘Spaar de natuur in Duiventoren en het Blik’. Tijdens die actie werd duidelijk dat de naam en de betekenis van het natuurgebied bij velen te weinig bekend is. Zelfs bij mensen die daar regelmatig wandelen en recreëren. Daarom werd besloten dit unieke stuk Dongens natuurgebied in het zonnetje te zetten. Het is het laatste stukje van de ooit uitgebreide Dongense zandverstuivingsgebieden en nog steeds een groene long voor Dongen. Hoe die zich de afgelopen 200 jaar ontwikkelde kunt u zelf eens bekijken op www.topotijdreis.nltVoor veel Dongenaren zijn de Duiventoren en het Blik onderdeel van hun eigen geschiedenis. Velen hebben er van jongs af aan gespeeld, met hun geliefde gewandeld, gesport, met de hond gewandeld of zijn er op een andere manier mee verbonden. Het comité hoopt op 8 april veel Dongenaren te mogen verwelkomen.

De deelnemende organisaties aan deze open dag zijn: Bijenhoudersvereniging Ambrosius, Heemkundekring de Heerlyckheit Dongen, Natuurvereniging Ken en Geniet, Scouting Laurentius, Stichting de Zetten, Vogeltuin de Heijningen, het Vruchtenparadijs, wijkraad West 1, de IJzertijdboerderij en Natuurgids Toon Thielen. Zij stellen zich hieronder aan u voor:

Hier kunt u het persbericht over de open dag downloaden

 

Stichting IJzertijdboerderij Dongen stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?  Stichting IJzertijdboerderij Dongen is een vrijwilligersorganisatie van circa 50 vrijwilligers die sinds 2005 de IJzertijd in Dongen beleefbaar maken voor het publiek. Zie ook www.ijzertijdboerderij.nl

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?  Gedurende ons seizoen (april t/m oktober) laten we op zaterdagmiddagen bezoekers op ons IJzertijdse boerenerf het boerenleven uit de late prehistorie zien, horen, voelen, ruiken en proeven, kortom beleven. Daarnaast ontvangen we door de week schoolgroepen voor een educatief IJzertijds doeprogramma.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie als organisatie?  Het Blik (en in het grotere geheel de Heiningen en de Duiventoren) geeft de IJzertijdboerderij het landschappelijke decor voor ons erf en onze activiteiten. De beleving van onze activiteiten is in deze natuurlijke omgeving uiteraard mooier en natuurlijker dan het in een bebouwde omgeving zou zijn.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?  De Duiventoren is een mooi landschappelijk en natuurlijk uitloopgebied voor vele Dongenaren. Wie heeft er niet als kind met zijn ouders over de zandverstuiving gelopen, kastanjes gezocht of met de Zomerspelen hutten gebouwd en spelletjes gespeeld. Het Blik is veel minder bekend (“onbekend maakt onbemind”) maar ook een mooi stukje landschap en natuur, zeker in combinatie met de gebruikers van dit gebied zoals Ken en Geniet, de Vlaamse Schuur van de Heemkundekring, Scouting Laurentius, Ken en Geniet en het Vruchtenparadijs.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?  Wij zijn van mening dat versterking van de natuur de grootste kans maakt in de Duiventoren zelf. Het Blik en omgeving zien we vooral als een landschappelijk groene overgang tussen Dongen en Oosterhout. Wij hopen dat gebruikers in dit gebied de kans blijven houden en krijgen om in deze natuurlijke en landschappelijke omgeving activiteiten te ontplooien die bij het gebied passen.

 

Natuurvereniging Ken en Geniet stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?   Natuurvereniging Ken en Geniet organiseert per jaar 26 excursies in Dongen en omgeving. In het winterseizoen organiseren we in de filmzaal van de Cammeleur zes dia- of filmavonden. Deze zijn gratis te bezoeken, ook door niet-leden. Thans bestaat de vereniging uit ongeveer 280 leden. We hebben diverse actieve werkgroepen. Deze werkgroepen inventariseren in de ons omringende gebieden en verzamelen zo gegevens voor diverse instanties o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vlinderstichting, S.O.V.O.N en Brabants Landschap. We hebben een nestkastenwerkgroep, een tuinwerkgroep, een ijsvogelwerkgroep, een uilenwerkgroep en een vlinderwerkgroep. Vier keer per jaar komt ons verenigingsblad 't Hoefblad uit, hierin vindt u al onze activiteiten.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Al onze activiteiten zijn gericht op behoud van onze kwetsbare natuur. We laten mensen genieten van al het moois. Ook willen we onze kennis overdragen en mensen laten ontdekken waarom onze natuur zo belangrijk voor ons is.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en 't Blik voor jullie als vereniging?  Het is een rustgebied met een historische achtergrond. Er liggen nog stuifduinen, een restant van het vroegere heidegebied. Natuurlijk ligt onze Natuurtuin Kandoel midden in dit gebied, een gebied waarvan we de natuurwaarden elk jaar zien verbeteren. Door de kleinschaligheid van 't Blik is dit bijzonder waardevol: weitjes en bosgebied wisselen elkaar af en diverse waterplassen completeren het gebied. De natuurwaarden zijn hier enorm hoog voor vogels, vlinders, insecten en dieren, maar ook voor ons als mens is het hier een klein paradijs.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen? Het is een afwisselend gebied dat deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur, en dus een belangrijke schakel is in en voor de natuur. Een plek waar planten, dieren en insecten zich langs kunnen verplaatsen, waar al dit leven zich kan voortplanten, kan rusten en naar voedsel zoeken. Beide gebieden grenzen aan het Wilhelminakanaal, een belangrijke natte ecologische verbinding. Wat goed is voor de natuur, is goed voor de mens.

Hoe kan het gebied versterkt worden?  Door het creëren van een wandelroute en het maken van een aaneengesloten natuurgebied. Vooral de Duiventoren zou meer gezoneerd moeten worden. Rustzoekers zouden hun eigen pad moeten kunnen volgen zonder verstoring door loslopende honden, mountainbikers e.d. Ook de voormalige vuilstort zou gesaneerd moeten worden, het kan niet zijn dat we een toekomstige generatie opzadelen met deze vervuiling. En 't Blik zou ontwikkeld kunnen worden tot één groot natuurgebied, als het ware een groene mal tussen Oosterhout en Dongen. 

 

Heemkundekring De Heerlyckheit Dongen stelt zich voor: 

Wie zijn jullie en wat doen jullie?  Wij zijn heemkundekring De Heerlyckheit Dongen. Onze vereniging telt om en nabij de 400 leden en wil belangstelling wekken voor het cultureel erfgoed in de gemeente Dongen en de naaste omgeving. We onderzoeken aspecten van de heemkunde zoals de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het landschap en het milieu. We houden lezingen, studie-avonden, organiseren excursies en tentoonstellingen en we geven we een kwartaalblad uit.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Lopende het verenigingsjaar hebben we nogal wat activiteiten. Zo is er bijna iedere maand een lezing en organiseren we één keer per jaar het erfgoedcafé op locatie. Eén jaarlijks terugkerende activiteit springt er voor de Dongense bevolking wel uit: de Open Monumentendag in september die we samen met de Gemeente Dongen organiseren. En we ontvangen veel belangstelling voor de herbouw van de Vlaamse schuur aan de oude Oosterhoutsebaan in het gebied grenzend aan Het Blik.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie als vereniging ? Beide gebieden zijn oude cultuurlandschappen die doorsneden worden door eeuwenoude zandwegen. Om het stuivende zand van de heivelden van Oosterhout te beletten in de akkers ten noorden van de oude Oosterhoutse baan te waaien, werden in de middeleeuwen bomen geplant langs de weg. Deze zandvangers vormden een paraboolvormige duinrand die tot de dag van vandaag het landschap bepaalt. De Duiventoren met de Woeste Zee is ook zo’n zandverstuiving die iedere Dongenaar wel kent, maar in de middeleeuwen Scoerbergen werd genoemd. Het gebied, met op het grondgebied van Oosterhout ook nog het gehucht Heikant en de Groenstraat, heeft zijn oude karakter zeer goed bewaard. Het bleef decennia lang steeds in de luwte van ‘vooruitgang’ liggen. De aanleg in 1916 van het Wilhelminakanaal als barrière van water en de huidige verkeersader Heistraat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken. Nu zijn de IJzertijdboerderij en de herbouwde Vlaamse schuur vormen van cultuurhistorische recreatie die profiteren van deze landschappelijke parel.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?  Oase van rust en recreatie op een steenworp afstand van de dichtbevolkte woonwijken West 1 en 2. Heel veel fietsers, wandelaars en mensen die hun honden uitlaten, doorkruisen dagelijks dit gebied.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?    Door het gebied niet te versnipperen door de aanleg van een nieuwe weg naast de al bestaande Heistraat die zijn verkeersfunctie zal blijven behouden. In plaats hiervan het huidige tracé van Heistraat en Westerlaan te verbeteren en goede oversteken van deze bestaande wegen te maken naar de groene long tussen Oosterhout en Dongen. Voor het overige ontwikkelt het gebied zich vanzelf voor cultuur en natuurrecreatie getuige de nieuwe initiatieven in de afgelopen 15 jaar.

 

Scouting Laurentius stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?    Wij zijn Scouting Laurentius en ons gebouw staat op de hoek van de Doelstraat en het kanaal (net na de brug). Wij zijn een scouting groep met ongeveer 100 leden en een grote groep vrijwilligers. Op ons terrein en in de omgeving houden wij ons bezig met scoutingactiviteiten.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   De groep bestaat uit kids van 4 jaar tot en met jongeren van 21 jaar. Voor de verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende activiteiten. Voor de jongsten is het spelprogramma opgebouwd aan de hand van een verhaallijn, bij de wat ouderen gaan de activiteiten meer in de richting van het kamperen en het knopen. De activiteiten vinden veelal buiten in het bos plaats.

Welke betekenis hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie ?    De Duiventoren is voor ons als scouting een van de belangrijkste plekken voor het scoutingprogramma. Wij zijn hier iedere zaterdag wel te vinden. De zandvlakte is een ideale plek om het scouting programma uit te voeren. Daarnaast kent het bos meerdere mooie plekken waar wij diverse spellen kunnen spelen.

Het Blik zorgt voor een mooie groene omgeving rondom het scoutinggebouw. Scouting is groen en buiten, daar hoort ook een mooie omgeving zoals het Blik en de Duiventoren bij.

Welke betekenis hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen volgens jullie?  Het Blik is voor de meesten onbekend en daardoor heeft het ook niet zoveel betekenis als de Duiventoren. De Duiventoren heeft een grote waarde voor Dongen. Iedereen heeft wel een reden om gebruik te maken van dit bos: wandelen, hardlopen, mountainbiken, hond uit laten, huttenbouwen met de kids etc. Het is een gebied waar je de drukte even achter je kunt laten en je kunt genieten van de rust en de omgeving.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?    Bereikbaarheid verbeteren voor fietsers en wandelaars door te zorgen voor veilige oversteekplaatsen en verharde paden.

Voor het Blik mag de herkenbaarheid en de informatie over het gebied bij een breder publiek bekend worden.


Sint Ambrosius Bijenhouders-Vereniging Dongen stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?   Wij zijn met meer dan 25 leden (imkers), en zijn waarschijnlijk de oudste vereniging in Dongen. Onze bijen produceren niet alleen honing, maar dragen ook bij aan de bestuiving en dus instandhouding van veel (consumptie) gewassen. Ook leveren onze bijen een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Op het stukje terrein, waar ook Ken en Geniet actief is: “Kandoel”, onderhouden we een zogenaamde bijenstal waarin verschillende imkers uit onze vereniging honingbijenvolken houden.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Onze meest belangrijke en aansprekende activiteit is het vitaal proberen te houden van onze honingbijen. Wij onderhouden hierbij regionaal en landelijk contacten met zuster- en overkoepelende organisaties. Tevens zetten wij ons in voor info-lessen op scholen, imkeropleidingen en verbetering van de floradiversiteit met name binnen onze regio.

 Welke betekenis hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie als vereniging?   De Duiventoren en het Blik vormen voor onze vereniging een onmisbaar gebied, niet in de laatste plaats omdat we er ongestoord, zonder overlast te bezorgen aan de omgeving, kunnen imkeren. Hier is werkelijk sprake van een ‘win-win situatie’ omdat de bloemen voedselverschaffers voor de bijen zijn, en de bijen de voortplanting van de bloemen stimuleren en zo mede zorgdragen voor instandhouding van de biodiversiteit.

Welke betekenis hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?   De “onschatbare betekenis van de Duiventoren en het Blik” is met geen geldbedrag te koop. Door de mensen in Dongen zal, zoals dat vaak het geval blijkt met waardevolle zaken, deze waarde pas echt ervaren worden als het er in de huidige vorm niet meer zou zijn. De rust, de natuur, het geluid van vogels en/of ruisende bomen, de geuren en kleuren van levend groeiend groen zijn onmisbaar en een weldaad voor alle mensen en daar voorkomende dieren.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?    In onze ogen versterk je het gebied, door extensieve activiteiten met nog meer bescherming van planten en diersoorten. De huidige gebruikers en/of betrokkenen kunnen nog beter onderling samenwerken met samenspraak en betrokkenheid van de gemeente en/of lokale politiek. Bovenal is het vooral prioriteit geven aan de natuur.

 

De Kleine Heiningen stelt zich voor: 

Wie zijn jullie en wat doen jullie?   Wij zijn Chris en Erna Leijten. We proberen het mooie, eeuwenoude natuurgebied De Kleine Heiningen, gelegen aan de Nieuwe Baan van Breda, zo goed mogelijk te beheren en in stand te houden. Op een relatief klein grondoppervlakte zijn er op De Kleine Heiningen door de grote hoogteverschillen diverse biotopen: de hoge, droge stuifduinen, het heideveldje en een lager gelegen, drassig gebied, uitlopend in een bosven. Elke biotoop heeft zijn eigen flora en fauna: zo vinden we op het heideveldje de zonnedauw en bij het vennetje de moeraswolfsklauw. Op de hoge stuifduinen staan o.m. dennenbomen die op hun laatste benen lopen, zeer in trek bij allerlei soorten spechten. Op de lager gelegen gronden vinden we als ondergroei stekelvarens en lelietjes van dalen. Het vennetje is een prachtig leefgebied voor libellen, salamanders en kikkers.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Voor ons is de rust en de stilte in een mooie, groene en natuurlijke omgeving het allerbelangrijkste. Elke dag wandelen we naar De Kleine Heiningen om daar te genieten van de schone lucht, de rust en de natuur. Het is geweldig om hier de wisseling van de seizoenen mee te maken.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en Het Blik voor jullie?   Deze gebieden en met name De Kleine Heiningen maken het mogelijk om in een natuurlijke omgeving allerlei activiteiten te ontplooien. Onze zoon runt in Nijmegen een therapeutisch zorgbureau. Hij gebruikt dit gebied om in een natuurlijke omgeving zorgactiviteiten op maat te geven voor diverse groeperingen. Verder maken verschillende verenigingen en het onderwijs veelvuldig gebruik van dit gebied.

Welke betekenis en waarde hebben De Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?  Elke dag maken veel inwoners uit Dongen, maar ook uit Oosterhout gebruik van dit gebied om lekker even uit te waaien, te fietsen, te wandelen, de hond uit te laten en om net als wij in alle rust te genieten van de natuur. En dit alles op korte afstand van hun woonomgeving.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?   Dit gebied en met name het Blik ligt op een breuk in de aardkorst: de Gilze-Rijen breuklijn. Waar een breuk aanwezig is, komt kwelwater naar boven. Dit kwelwater is van goede kwaliteit. Door dit kwelwater op te vangen in poelen wordt de leefomgeving voor veel dieren en planten enorm verrijkt. Samen met solitaire bomen en boomgroepen worden deze poelen markante herkenningspunten in dit oude landschap. 

 

PSSH vruchtenparadijs stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?   Wij zijn Peter en Silvie, eigenaren van pssh vruchtenparadijs, aan de Kanaaldijk Noord, direct langs het Wilhelminakanaal. Wij telen daar onbespoten, seizoensgebonden fruit, groente en aardappelen. Over het hele groeiseizoen heen ongeveer 60 verschillende producten: van aardbeien tot appels, van radijsjes tot aardappels. Deze producten bieden we in onze paradijswinkel te koop aan, aan iedereen die van lekker, vers en gezond voedsel houdt.

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Elke dag vers oogsten van ons eigen land, waarbij onze klanten letterlijk kunnen zien waar hun eten vandaan komt. Regelmatig oogsten we een product waar u zelf bij staat. Wij telen en oogsten zonder het gebruik van machines: geen CO2 uitstoot.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie?   Wij telen onze producten met de hulp van de natuurlijke omgeving. De nuttige insecten uit het gebied eten de insecten die onze gewassen bedreigen op (o.a. bladluizen en witte vlieg). Hierdoor hoeven we geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, hetgeen ook weer gunstig is voor de natuur zelf. Daarnaast is de rust die van het gebied uitgaat erg belangrijk voor ons.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?  Het is een mooie omgeving om fietsend of lopend door te dwalen, even weg uit alle drukte. Bovendien heeft een bos een luchtzuiverende werking en laat de wind deze gezuiverde lucht nu meestal richting Dongen waaien….

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?   De open plekken in de bossen proberen te benutten voor mooie bloemenvelden, die ook aantrekkelijk zijn voor allerlei soorten insecten, zoals diverse bijen en vlinders. Daarnaast kunt u natuurlijk ook zelf een bijdrage leveren: laat de auto thuis als u in dit mooie gebied komt recreëren, het is zo dichtbij!

Tot slot een verzoek aan alle grondeigenaren en beheerders in het gebied: stop met het gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen. 

 

Wijkraad West 1 stelt zich voor:

Wie zijn jullie en wat doen jullie?   De wijkraad West 1 behartigt de algemene belangen tussen bijvoorbeeld de gemeente, woningbouwvereniging en de bewoners van de wijk West1. Zie ook www.dongenwest1.nl 

Wat is jullie belangrijkste of meest aansprekende activiteit?   Zelf ondernemen we geen activiteit, maar we proberen een brug te slaan tussen mensen en organisaties, zodat de wijkbewoners activiteiten kunnen ontplooien.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor jullie als organisatie?  Voor ons is de functie van groene long, en de mogelijkheid om in deze gebieden activiteiten te ontplooien het belangrijkst.

Welke betekenis en waarde hebben de Duiventoren en het Blik voor de mensen in Dongen?  Voor de bewoners van Dongen, en zeker voor die van West 1 vinden wij zowel de Duiventoren als Het Blik van onschatbare waarde. De mogelijkheid om van de natuur en de rust te kunnen genieten op steenworp afstand is in deze tijd van een jachtig bestaan van het grootste belang! Ook wordt het belang van een, overigens al eeuwen lang, groen gebied steeds belangrijker geacht voor de volksgezondheid.

Hoe kan het natuurgebied in jullie ogen versterkt worden?   Wij zijn van mening dat de organisaties en particulieren, die actief zijn in deze gebieden de mogelijkheid moeten krijgen om hun activiteiten op ongestoorde manier te kunnen ontplooien. Zij hebben al laten zien dat door hun vasthoudendheid het gebied steeds mooier is geworden. Dit vereist stabiliteit, zodat hun lange termijn strategieën verwezenlijkt kunnen worden. Natuur is niet zomaar inwisselbaar of te koop!


Petitie Spaar de Duiventoren en het Blik

Onderstaande petitie begon in het najaar van 2016 en werd afgesloten op vrijdag 24 maart 2017. Op die dag hebben leden van het comité Handen af van de Duiventoren en het Blik op het provinciehuis in Den Bosch 1500 handtekeningen aangeboden aan gedeputeerde Cristophe van der Maat en Caroline van Brakel, voorzitter commissie Mobiliteit van Provinciale Staten. 

Hier vindt u het rapport dat het comité tezamen met de petitie heeft overhandigd.

Petitie

"De provincie wil een nieuwe weg aanleggen door natuurgebieden de Duiventoren en het Blik in Dongen. Als ondertekenaar van deze petitie vind ik dat er geen deugdelijk bewijs is geleverd voor nut en noodzaak van die nieuwe weg. Wij vinden dat het verbeteren van de bestaande weg een kans verdient. Daarom moet er een eerlijk onderzoek komen waarbij dit alternatief ook wordt onderzocht. Geef de Duiventoren en het Blik een eerlijke kans! 

Wij

inwoners van Dongen en omgeving, bewoners van het gebied, verenigingen en betrokkenen in het gebied, wandelaars, sporters, fietsers, liefhebbers van de natuur en 'de groene long'...

constateren

  • dat de Duiventoren en het Blik belangrijk zijn als groene long en voor een goede luchtkwaliteit  in en om Dongen;
  • dat de nieuwe extra weg een ernstige aantasting betekent van de rust in het Blik en de Duiventoren;
  • dat de gemeenten en provincie nonchalant omgaan met de toch al spaarzame natuur in en rondom Dongen;
  • dat de provincie met deze nieuwe extra weg een aanzuigende werking en toename van verkeer  met extra geluidsoverlast en fijnstof op de koop toeneemt;
  • dat er verkeersknelpunten zijn die moeten worden opgelost;
  • dat de provincie hierbij heeft nagelaten om het goedkoopste en milieuvriendelijkste alternatief  (aanpassen van de bestaande route) te onderzoeken;
  • dat hierdoor een eerlijke vergelijking tussen de aanleg van een nieuwe weg en het aanpassen  van de bestaande weg niet mogelijk is...

en verzoeken

de provincie in de definitieve Milieu Effect Rapportage (MER) de mogelijkheid van het aanpassen van de bestaande route serieus te onderzoeken, zodat een eerlijke vergelijking mogelijk is tussen de aanleg van een nieuwe weg en het aanpakken van de verkeersproblemen op de bestaande route."